Sladur.com - Стани известен
Начало Вход Регистрация Търсене Харесвам те Език:

Редактирай Анкетите
траКийски РИтъм;
лоВЕН троФЕЙ;
СИрийКА;
теме-пипе от теМЕЛково;
SIringe, люляК;
виоЛЕТка /ПЕТак, монета с малка стойност/;
поРОБИтелка /НАШЕственичка/;
ЛУнен диСК /месечинка/;
ШАНТАж на ИРА от първата и втората СВЕТОВНА война;
КОСМИчески Спътник.
циГАНИ алБАНИ;
вЛАШКИ /РУМънски/ циГАНИ;
ромКА от боЖУРИще, плеВЕН, кюСТЕНдил, МИхайЛОВград, ..;
инДИЙски;
КАТУнаРИ;
АРменци /каЛАЙ котЛЕ/;
с надСТРОЙКА /по-ВИСока/;
по съвПАДЕЖ-съвПАДНЕ /шитКА, дава се и живее царски/;
бедна ми е фАНтазиЯТА /шегоВИТА ГАтанка/;
ГАЛфон /ХАПла/.
"бананова република";
"сладоледена държава", "СПАйс гърлс-АНтибиотика";
ваСАЛНО /ЗАВИсимо/ ИМЕние;
с лошо ръкоВОДСТВО;
БЕЗСЛЕДНО изчезнала;
ОБСЛУЖВАЩА ЕНОрия /на комунисти и на капиталисти/;
ОБИКНОВЕН наблюдаТЕЛ /зриТЕЛ/;
КОМАРджийство /комунистическо-капиталистическо/;
замяна на един парцел земя с друг /шотл./;
МЕЖДУцарствие /БЕЗВЛАСТИЕ, ХАОС/.
Фердинанд - неговата майка, неговите съпруги и неговите деца;
Австро-Унгарската империя;
ОТВЪДДУНАВСКА БЪЛГАРИЯ;
Балканите /с ПЪРВОстепенна роля/;
Турските набези на Арабския полуостров;
СССР /ЗЛО безконечно/;
ИНициативата на АНтантата /ВЕЛИКА АНглия, ВЕЛИКА франция, ../;
Народната революция /на КОМУНИстите/;
Вестникаринът /ДУХовен потистник/;
Фашистките държави /от райХА/.
маймун суратлъ-бостански плашила /отвратителен външен вид/;
да бъдеш или да не бъдеш /фурнаджийски ЛОПАТИ/, неСИГУРНИ-неНАДЕЖДНИ, неУСТАНОВЕНИ, менливи;
песента им е изпята /на власТИТЕЛИ/; в евинно облекло-одеяние /прочетени вестници-книги/;
божа кравичка-света богородичка /вода НЕнапита/;
вълци в овча кожа-правят мръсно /КаЛ/, вредят-пакостят-пречат;
въртят опашки /правят ВЯТЪР/-живеят си живота /ТУР. рахатуват/-ПАСУВАТ /я камилата, я камиларя/;
гола ВОДА-с две леви ръце /нямат способности/;
БИТОлски просяци-конски МуХИ-с циганско СЪРЦЕ /нахални/;
бели врани /НЕвлизат в атмосферата; НЕшаблони, нем.; НЕклишета, фр./;
с къса памет /за доброто, за благото/.
Катя Димитрова / Марияна Василева / Мария Иванова;
София Лорен, Италия; Лили Иванова / Лея Иванова; Катя Паскалева - Мария Нейкова, "Козият рог";
ЖАНА Д`АРК / "КОСМИЧЕСКА ЖЕНА", 1974-2017;
Английската кралица / Жаклин Кенеди-Онасис / Маргарет Тачър "ЖЕЛЯЗНАТА ЛЕЙДИ"; Архимандрид Тачър "БНТ", 1985-1987;
Юрий Гагарин / Георги Иванов / Христо Проданов / Валентина Терешкова;
Людмила и Евгения Живкови / "ТУСИ", дъщерята на Карл Маркс; Райна на среща с цар Симеон в СССР;
"Брилянтин" 1978, Оливия Нютън-Джон / "СЕДМОРКАТА на БлейК", 1985;
Мария Кюри / Дмитрий Менделеев;
Клементина Орлеанска / Мария-Луиза / Джована-Йоана; принцеса Сиси; Райна Княгиня, ист. личност / Рада ГоспоЖина, "Под игото, Радини вълнения";
Василиса Прекрасная / Баба Яга.
Иван Вазов;
Иван Грозни / Иванушка Глупака;
Иванко убиец на Асеня /аСЕНА/;
Васил Левски;
Климент Охридски / солунските братя Кирил и Методий;
Тодор Живков;
ПаисиЙ Хилендарски / Петър Берон;
"Събке, .., - .. Дядо Иван от Русия";
Уилям Шекспир / Виктор Юго;
Джон Кенеди / Шведският крал.
СЛАвините и Мохамеданските /Мюсюлманските/ страни /УХА-ХА!/;
"ТЪМНА инДИЯ";
Елините;
Германите;
ПРАбългарите;
АрабИТЕ /"ПЕТРОЛ"/;
"ВЕЛИКА АНглия" и "ВЕЛИКА франция" /през СВЕТОВНИТЕ войни/;
хАМеРИКАнците;
евРЕИте;
инАКви.
големи леваци;
моСКОвия;
битовисти /верни на старинните традиции/;
"тая КУРВА, рени и дЖАНИ леоПАРДИ!" - зЛАТНИТЕ пирАМиди;
ЖаБАРИ;
БИблейската ТРИада;
бедняшкото предГРАДИЕ на ЧЕРВЕНИТЕ ескадрони;
"ВЕЛИКА англия", маркСИСти - "ПЪРВИЯТ" /Т. Живков/ и ЕвГЕНИЯ ЖивКОВА /ПЪРВАТА/;
цеЗАРИ /зарЧЕТА/ - сулТани;
Жълтата гостенка.
Филипопол /Пловдив/, областта Загоре;
разградените стари-нови гробища /"Задушница"/;
ХИМАлая, Мала Азия;
ОДЕса /Варна/, МесеМврия /Несебър/, АнХИало /Поморие/, АполоНИЯ /Созопол/, Понтийско /Черно/ море;
Сердика-СредеЦ-СоФия, Плиска-Велики Преслав;
Константинопол-Цариград, Византия;
Велика България /Фанагория/, Онгъла /Онглос/, гори ТИЛИлейски;
Западната /Римска/ и Източната /Византийска/ ПАТРИарШИЯ;
ДаКия, Влахия /отвъддунавска България/, Мизия, Малка СкитИЯ /Добруджа/, Македония /Вардарско-Егейска/, Беломорска и Адриатическа ТРАКИя, Родопска област;
Западна и Източна Франска имПЕРИЯ.
  • «
  • 1