Sladur.com - Стани известен
Начало Вход Регистрация Търсене Харесвам те Език:

Редактирай Анкетите
ВЪЗмогАНИ с "чайКИ"; АМбалаЖ с "ВОЛ-ГИ";
монархът сТУден ОТстъпил фЕРАри, с цвят ЧЕРВЕн - "ШОУТО" тече;
"песента на колелетата", пРОИС-Звежда "виенско колело";
"пляс, пляс, педалиТЕ водно колело.., 1992", с хронологическото продължение на зелената "шКОда ", ЦиКъЛът се допълва и разширява;
"лада 1300s"; "лАДА 5"; "Лада 7", с мерЦЕдес решеТка;
"москвето 12", познаВАТелна ОПЕРАция?;
ботаНИческата интелиГЕНция с "кашоНче /нем. трабаНче/;
руски кораБ "аврОРА, лат." /зОРА/ - яВОров, нашите неща;
корабите на хРИСтофор колУМб, с овъншанстяване на ХриСТО БОТевъ;
автото във филма "ЧАРли ЧАПЛИн" като оценка на приРОДНИте явления, общестВЕНИте събития и междуЧОВЕШКИте отношенния.