Sladur.com - Стани известен
Начало Вход Регистрация Търсене Харесвам те Език:

Редактирай Анкетите
Цар Борис, никъде другаде не е разпилЯН така ще дро;
Фи лип инката, само стоятелна и само битна;
БАБА ЦОЦОЛ АНА; "ТАЯ КУРВА, РЕНИ";
Еве ли на Дан чова Не това, що ала рам бе не!!!; ДИ яна СТОилова ШОПОва, в диа лога мал вина???; Вален тина ТЕреш кова в ПОвторе-ниеТО, &&& ..;
Жорж САНд, в риторична извисеност срещу всичко това;
Т АЗИ от "БОЖЕСТВЕНИ ТЕЛА" на рецицата от круп-ното романтично строителство; "Хубава жена"; на б ялата къ ща СЕ кретАР USA с мони ка левин ски , сре ща нея;
ЕТ/ДО ражданите рожби на остров "ЛЕС БОС";
МА РИЯ-МАГ ДА ЛЕНА, п рив лича вниманието;
Р аз мина ване в пис мо, т.е. В-ЕРИ ТИ /ВЕРсаЙ-ЛъЖа, ПЕТърБУръга, ../, до които се достига, трансфор мира Зли я В бореЦ;
ВСИЧКИТЕ ТЕ с движението си все по-разширя ващо се ВЗЕМАТ СВОЕТО в първич ни пре плита ния.