Redaguj ankiety
джамБУРЕТО силви вартан, “брилянтин“;
ТОТално осиновената диЯна стоилова шоПОВА;
МАма-РИЯ, принцеса МАрия-луиЗА, неделиМА, СТРАНна, ЧУда, могъ-ща с подкрепата на на-ет администратор франц-йосиф;
НЕутешиМОто сиРАЧЕ доСТЕНА;
НЕнаГЛЕДНИ герМана и ЦВЕТанка, пРИстъпили густолюбието виктор-емануил и фердинанд;
вуйчото владика от подЗЕМЛИЕТО;
взетата от югбунарските улици най-префинена принцеса на иТАлия, която кръстоса и\талия - анГлия;
младата годеница диМИТринка;
хитлер младши, с все-мирните проблеми, и нигде не се споменава колко време трябва да траят;
“баща ми бояджията“ от най-ниското културно равнище, “специалист по всичко“, вторият кръг на наСТАНЕни.
отива при СВЕТИ пеТЪР;
от друго тесто;
банДА\банДИ, ит., гангсТЕР, англ., черНА овца бг.;
химеРЕН, призРАЧЕН;
под път и над път;
НЕфамилен;
НЕдодялан, с трески за дялане;
отСТЪПВА с куСУР, тур., минУС, лат.;
волности и скитничести ВЛЕче БАЩИх;
все от ДОЛня ръка изДЪНка.
валентина те-реш-кова;
валя балканска, ф\вол-клорна заем-ка на СССР, САЩ, БГ;
ле-вен-тка валентина-кристи;
ев\фТИмия всех-вална, хВАЛА, ср.;
принц фердинанд;
потомството на сирОмаха т. жив-ков;
жОСеВИНА и наполеон, родени в борба - водят на борба;
наливай, в соЛУНската митница;
у-веков-ечените крал луи и принцеса мария-луиЗА;
детската кан-афа, ян бибиян на луната.
“малката цветанка“;
силви вартан, “сли'-ви за с-мет“;
мария-луиза, ЕКСхерцог франц-йосиф;
вероника франко, “СЪДба на КУРтизАНКА“ ил ХИМни за смъртта на СВРЪХчовеКА летящият холаНдеЦ ;
“радка пираТКА, 89 ил радо прашКАТА, 99 и жената-котка“;
поКРАЙ сметището в с-ухо-дол ил оон;
оПЛИСКАна в кърви, пренесе КРЪВ в лайната-райната, “на тая курва рени да покажа тоалетната“, кенеДИ-кенеФ;
шуми и препраща катерина сближаването на господари и роби, “железният светилник“, султана-катерина-рафе;
СКИталеЦ без дом, без сън, без покой и кат дете прост;
ПОДкрепи и мен ръката , хилъРИ и весела българия, usa - приСТАНАЛИ.
во главе, ТАмон? ..
ето, ..беДА, чийто свършек е СМЪРТ!;
бе-ЛЯ, тур.;
наПАСТ боЖИЯ;
нИЩ, деН за деН;
гол и бОС; СИРомаш;
ТАЙмаут ГЕНОлогия, род-чуж, поКОЛЕНче КОЛяно? ИЛИ вдиг рък, юмруч право, рус., рат;
КАТАстрофа, лат; КАТАклизъм, гр.;
заТРУДНЕние;
ПОТОп;
гЛАД ВЪШка.
кле;
клю;
каи;
кал;
кол;
крф;
крс;
кър;
кап;
кож. ..
нови чувства - нови звукове ..
нови чувства - стари звукове ..
оня МЕЧкарин с докраен жАР;
далеч в пустинни самоти, отСЯНКА;
пътуване в рила;
на бесилницата;
отклонение - самоубийство;
историческо безумство;
под иГОТО; с пушка бойлия или сабля по воля;
с враг врагувам - мяра според мяра;
баща ми в мен, инДИвидуализация;
момина сълза - майчина любов.
братя!