Sladur.com - Стани известен
Начало Вход Регистрация Търсене Харесвам те Език:

Редактирай Анкетите
Христо Ботев;
Александър ТЕМов до "ВСИЧКО може да се договори НДК", eu-usa ТИТАНИ;
"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ, 1877-1878" - руският цар Александър;
с рецептивна естетика и при определени НИВА се САМОопровергава, за да се САМОустанови; БуКвена реалност, която няма и не може да има свой СОЦИАЛЕН прототип;
шведският Крал/английският кРАЛ от ВЕЛИКОбритания;
Султанът; СССР - Тодор Живков;
Свети Климент Охридски; Свети Свети Кирил и Методий;
АЛЕн ДЕЛон; Баба Тонка /АНтоанета/;
Джон Кенеди; "Джорджия"; "Еди мърФИ"; ..;
ПРАТЕНИКЪТ /мерЗки/ на РУСКИЯ ЦАР - Александър Батенберг.
ГЕОрги ДИмитров и ВладиМИР иЛИЧ лениН;
ЛюдМИЛА ЖИВкова /"дъщеря на ПЪРВИЯ", "фОРИ-МОРски"/;
ДЖон КенеДИ и АНглийският престолонаследник, еДИ мърФИ;
всеМОЩНИТЕ;
НИКОлау ЧАушеСКУ /"ники - ще ти скъсам УШИте, гАД мръсна!"/;
ВСЯкакви /от кол и от въже/;
Карл Маркс /"туСИ", АНглия/ и Фридрих Енгелс;
"някой УМрял, на който му се ядЕ";
"УЛЯНА И ХАРИЕТА", помпаДУР;
уПАДЪЧНИЯТ /ПРОвалиЛИЯТ се, първоНАЧАЛНИЯТ кРЪГ/.
пОСредник между ЗЕмята и НЕБЕто /"бойНГ-балКАН", "ние врабчетата"/;
лоВЕН троФЕЙ, рамПА /фр. изДИГНАТ, изДАДЕН кРАЙ/;
siRINGE, нем. /ЛЮляк/ - СИрийКА /сулТАНКА/;
теме-пипе от теМЕЛково /рус. тебеШИР/;
щедРОСтта /кРАСОтията/ на човешката природа;
виоЛЕТка /ПЕТак, монета с малка стойност/;
поРОБИтелка /НАШЕственичка/;
ЛУнен диСК /месечинка/, траКийски РИтъм /"Валя Балканска"/;
ШАНТАж на ИРА от първата и втората СВЕТОВНА война;
КОСМИчески Спътник.
циГАНИ алБАНИ;
вЛАШКИ /РУМънски/ циГАНИ;
ромКА от боЖУРИще, плеВЕН, кюСТЕНдил, МИхайЛОВград, ..;
инДИЙски;
КАТУнаРИ;
АРменци /каЛАЙ котЛЕ/;
с надСТРОЙКА /по-ВИСока/;
по съвПАДЕЖ-съвПАДНЕ /шитКА, дава се и живее царски/;
бедна ми е фАНтазиЯТА /шегоВИТА ГАтанка/;
ГАЛфон /ХАПла/.
"бананова република" - "стъклената менажерия";
"сладоледена държава", "СПАйс гърлс-АНтибиотика";
"страната на менТЕтата";
ваСАЛНО /ЗАВИсимо/ ИМЕние с лошо ръкоВОДСТВО;
БЕЗСЛЕДНО изчезнала, "милиционерско-полицейска държава";
ОБСЛУЖВАЩА ЕНОрия /на комунисти и на капиталисти/ с теоКРАТИЯ /църковна власт/ на НЕуникални кръстоПЪТИЩА;
ОБИКНОВЕН наблюдаТЕЛ /зриТЕЛ/;
КОМАРджийство /комунистическо-капиталистическо/;
замяна на един парцел земя с друг /шотл./;
МЕЖДУцарствие /БЕЗВЛАСТИЕ, ХАОС/.
Фердинанд - неговата майка, неговите съпруги и неговите деца;
Австро-Унгарската империя;
ОТВЪДДУНАВСКА БЪЛГАРИЯ;
Балканите /с ПЪРВОстепенна роля/;
Турските набези на Арабския полуостров;
СССР /ЗЛО безконечно/;
ИНициативата на АНтантата /ВЕЛИКА АНглия, ВЕЛИКА франция, ../;
Народната революция /на КОМУНИстите/;
Вестникаринът /ДУХовен потистник/;
Фашистките държави /от райХА/.
маймун суратлъ-бостански плашила /отвратителен външен вид/;
да бъдеш или да не бъдеш /фурнаджийски ЛОПАТИ/, неСИГУРНИ-неНАДЕЖДНИ, неУСТАНОВЕНИ, менливи;
песента им е изпята /на власТИТЕЛИ/; в евинно облекло-одеяние /прочетени вестници-книги/;
божа кравичка-света богородичка /вода НЕнапита/;
вълци в овча кожа-правят мръсно /КаЛ/, вредят-пакостят-пречат;
въртят опашки /правят ВЯТЪР/-живеят си живота /ТУР. рахатуват/-ПАСУВАТ /я камилата, я камиларя/;
гола ВОДА-с две леви ръце /нямат способности/;
БИТОлски просяци-конски МуХИ-с циганско СЪРЦЕ /нахални/;
бели врани /НЕвлизат в атмосферата; НЕшаблони, нем.; НЕклишета, фр./;
с къса памет /за доброто, за благото/.
Катя Димитрова / Марияна Василева / Мария Иванова;
София Лорен, Италия; Лили Иванова / Лея Иванова; Катя Паскалева - Мария Нейкова, "Козият рог";
ЖАНА Д`АРК / "КОСМИЧЕСКА ЖЕНА", 1974-2017;
Английската кралица / Жаклин Кенеди-Онасис / Маргарет Тачър "ЖЕЛЯЗНАТА ЛЕЙДИ"; Архимандрид Тачър "БНТ", 1985-1987;
Юрий Гагарин / Георги Иванов / Христо Проданов / Валентина Терешкова;
Людмила и Евгения Живкови / "ТУСИ", дъщерята на Карл Маркс; Райна на среща с цар Симеон в СССР;
"Брилянтин" 1978, Оливия Нютън-Джон / "СЕДМОРКАТА на БлейК", 1985;
Мария Кюри / Дмитрий Менделеев;
Клементина Орлеанска / Мария-Луиза / Джована-Йоана; принцеса Сиси; Райна Княгиня, ист. личност / Рада ГоспоЖина, "Под игото, Радини вълнения";
Василиса Прекрасная / Баба Яга.
Иван Вазов;
Иван Грозни / Иванушка Глупака;
Иванко убиец на Асеня /аСЕНА/;
Васил Левски;
Климент Охридски / солунските братя Кирил и Методий;
Тодор Живков;
ПаисиЙ Хилендарски / Петър Берон;
"Събке, .., - .. Дядо Иван от Русия";
Уилям Шекспир / Виктор Юго;
Джон Кенеди / Шведският крал.
СЛАвините и Мохамеданските /Мюсюлманските/ страни /УХА-ХА!/;
"ТЪМНА инДИЯ";
Елините;
Германите;
ПРАбългарите;
АрабИТЕ /"ПЕТРОЛ"/;
"ВЕЛИКА АНглия" и "ВЕЛИКА франция" /през СВЕТОВНИТЕ войни/;
хАМеРИКАнците;
евРЕИте;
инАКви.
  • 6