Sladur.com - Стани известен
Начало Вход Регистрация Търсене Харесвам те Език:

Общите условия определят взаимоотношенията между потребителите на САЙТЪТ www.sladur.com и САЙТЪТ www.sladur.com

"ПОТРЕБИТЕЛ" е лице регистрирало уникално потребителско име и парола в САЙТА.

"САЙТЪТ" е Интернет сайтът Sladur.com, всички негови страници, подсайтове и др. части, както и всички др. услуги във връзка със Sladur.com, собственост на и предоставяни от БЕ2. НЕТ ЕООД. Тези подсайтове, страници и услуги могат да се променят едностранно и без предизвестие от БЕ2. НЕТ ЕООД във всеки един момент от времето в съответствие с неговото желание и фирмена политика.

"ТЪРГОВЕЦА" е БЕ2. НЕТ ЕООД.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с Общите условия, като попълва формуляра за регистрация на уникално потребителско име и парола в САЙТА и маркира "ПРИЕМАМ общите условия за използване на сайта www.sladur.com" от формуляра или ако използва услугите със свободен общ достъп.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА САЙТА

САЙТЪТ не носи отговорност относно услугите и тяхното функциониране, нито има задължение и техническа възможност да проверява всички потребителски регистрации и действията на съответните потребители.

САЙТЪТ има право да променя дизайна и променя, спира или добавя нови услуги на САЙТА без изрично предупреждение.

САЙТЪТ може да прекрати достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до произволна част от услугите на САЙТЪТ или каквато и да е свързана услуга по всяко време без да посочва причини, със или без предизвестие и по свое усмотрение.

САЙТЪТ може да прекрати достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до произволна част от услугите на САЙТЪТ или каквато и да е свързана услуга по всяко време без да посочва причини, със или без предизвестие и по свое усмотрение, дори ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е заплатил по какъвто и да е начин някаква такса, като в този случай сумата не се възстановява.

За да се запази актуалността си САЙТЪТ има право да изтрива ПОТРЕБИТЕЛИ и всички данни оставени от тях или за тях при неизползване на потребителското име за срок по-голям от 6 месеца.

САЙТЪТ ще изтрива съобщения по-стари от 6 месеца.

САЙТЪТ може да използва данните на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за създаване на профили на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в други партньорски сайтове като Sladurana.com, Sozila.com, Slodziaki.pl, dating.maximonline.bg и др., както и за приложения в социални мрежи като facebook.com, twiiter.com и др.

САЙТЪТ има право да изпраща рекламни съобщения до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, чрез Email, телефон, ICQ, пощенски адрес и Skype.

САЙТЪТ не поема отговорност относно съдържанието на рекламите или съдържанието на сайтовете, които показва или рекламира на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ под каквато и форма да са те.

Всички данни, които са попълнени собственоръчно от ПОТРЕБИТЕЛЯ при регистрациите за услугите на САЙТЪТ като име, прякор(nickname) години, адрес, хоби, град, дата на раждане, описание и др., с изключение на паролата ще бъдат предоставяни на останалите потребители на САЙТЪТ. Също така, при нужда те могат да бъдат предоставяни и на други физически или юридически лица.

САЙТЪТ не носи отговорност за щети, възникнали заради невъзможност да се използва част от или на цялата система поради технически и други причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това. САЙТЪТ не носи отговорност и за всякакви физически, психически, реални и въображаеми щети, възникнали в резултат на употребата му - вкл. щети, нанесени от потребители върху други потребители или върху трети лица.

САЙТЪТ не носи отговорност за действията на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ му дори те да са използвали услугите на САЙТА по позволен или непозволен според Общите условия начин.

САЙТЪТ има право да събира, съхранява, обработва и използва данни за употребата на услугата от страна на всички свои потребители, което се използва за отстраняване на възникнали проблеми в компютърните системи, осигуряване на защита срещу неоторизирано проникване в чужди потребителски имена, както и за други цели, вкл. реклама.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не изпраща снимки, в чиято видима област не се вижда неговото лице, а също така и (ако на снимката не е лично той): снимки на фотомодели, артисти, известни личности, снимки със сексуална насоченост, колажи, домашни любимци, карикатури, снимки със запазени права и групови снимки, на които е трудно да се разбере кой/я от снимката е ПОТРЕБИТЕЛЯТ, снимки, които не са актуални, снимки, на които ясно се вижда и демонстрира употребата на наркотици и други вредни за здравето и/или упойващи вечества, снимки в чиято видима област присъстват огнестрелни оръжия.;

ПОТРЕБИТЕЛЯ предоставя на САЙТА право данните и/или снимките му да бъдат използвани пред трети лица на територията на Р. България и в чужбина като РЕКЛАМНО ЛИЦЕ на сайта "www.sladur.com"

ПОТРЕБИТЕЛЯ предоставя на САЙТЪТ право да използва снимките и данните, които е въвел или изпратил в Internet сайт http://www.sladur.com за създаването, рекламирането, разпространението и организирането на продукти, игри и томболи на продукти, отличаващи се с надпис върху продуктите или тяхната опаковка "www.sladur.com".

ПОТРЕБИТЕЛЯ декларира и гарантира, че има пълното и неограничено право да предоставя снимките за публикуване в сайта и за използването им за рекламни цели (включително и че има съгласието на автора на снимките за това), както и че е уредил напълно и окончателно всички отношения с автора на снимките по този повод. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен веднага да заплати на САЙТА компенсаторна неустойка в троен размер на всяка отправена към САЙТА претенция (съдебна или извънсъдебна) от страна на което и да е лице, явяващо се носител на права (вкл. и по ЗАПСП) върху снимките и другите материали в сайта. Също така, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира съгласието си безусловно да поеме отговорност за публикуваните от него в САЙТА снимки и други материали (и всички други места, където ги е публикувал).

ПОТРЕБИТЕЛЯ декларира, че няма да търси никаква отговорност за директни, индиректни, случайни, специални, материални, морални или каквито и да е вреди въобще, включително, без ограничение към САЙТА, ТЪРГОВЕЦА, собствениците на марката "www.sladur.com", екипа, грижещ се за поддръжката на сайта "www.sladur.com", производителите, разпространителите и търговците на продуктите отличаващи се с надпис върху продуктите или тяхната опаковка "www.sladur.com", които би имал ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за действията извършени чрез използването на потребителското му име и парола.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не изпраща комерсиални и други рекламни съобщения до други потребители или други външни лица, използвайки средствата (описание на профила, лични съобщения и други), предоставени от САЙТА

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не използва САЙТА във връзка с проучвания, състезания, конкурси, пирамидални схеми, спам, рекламни съобщения, набиране на персонал, или изпращане на нежелани съобщения (търговски или други)

ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да въведе вярно и пълно исканите данни, като носи лична отговорност пред закона за всички свои действия извършени чрез услугите на САЙТА.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не създава фалшива самоличност с цел да подведе други потребители за идентичността на изпращача или произхода на съобщението.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва всички закони и нормативни актове и е лично отговорен за всички действия или бездействия, които следват от ползването на потребителското име и паролата.

Съхранението на потребителското име и паролата на ПОТРЕБИТЕЛЯ е задължение на потребителя, а отговорността в случай на неправомерно сдобиване с паролата вследствие недостатъчни грижи за съхранението и опазването й по никакъв начин не може да се прехвърля върху САЙТА.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не публикува или разпространява по какъвто и да е начин неподходящи, обидни, или незаконни материали или информация.

ДРУГИ

Настоящите Общи условия имат задължителна сила както за САЙТА, така и за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ му. Всички те се считат уведомени и се съгласяват за всички промени в Общите условия от датата на публикуването им в САЙТА. Потребителят е напълно отговорен за своето редовно осведомяване за промени в Общите Условия. Ползването на услугата след промени в Общите Условия означава съгласие с тези промени.

При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българското законодателство.

Отпечатана версия на този документ и на всяка бележка предадена от САЙТЪТ по електронен път, ще бъде приемлива в съдебни или административни процедури, базирани върху или свързани с тези Общи Условия по същия начин, и при същите условия както други търговски документи или записи, оригинално изготвени в печатна форма.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ и САЙТЪТ се съгласяват, че действие по даден повод може да бъде предприето до 6 месеца след възникване на причината за него.

Данни на БЕ2. НЕТ ЕООД

БЕ2. НЕТ ЕООД
Седалище и адрес на управление : гр. Троян, ж-к Черногор 3 вх.В ет.1
ЕИК: 202937073
МОЛ: Владимир Босев

Email: mail@sladur.com
GSM: 0888 650022