Sladur.com - Zostań gwiazdą
Strona głowna Zaloguj się Rejestracja Szukaj Podobasz mi się Język:

Warunki Ogólne określają stosunki pomiędzy użytkownikami SERWISU www.sladur.com i SERWISEM www.sladur.com

"UŻYTKOWNIK" to osoba, która zarejestrowała unikalną nazwę użytkownika / login i hasło w SERWISIE.

"SERWIS" to serwis slodziaki.pl, wszystkie jego strony, podstrony i inne części, zarówno wszystkie inne usługi związane z Slodziaki.pl są własnością i są dostarczone przez Sladur LTD. Te strony, podstrony i usługi mogą być jednostronnie zmieniane bez powiadomienia ze strony Sladur Ltd. w dowolnym czasie, zgodnie z i polityką firmy.

"SPRZEDAWCĄ" jest Sladur LTD.

UŻYTKOWNIK zgadza się z Regulaminem i Ogólnymi Warunkami użytkowania serwisu, wypełniając formularz rejestracyjny dla unikalnej nazwy użytkownika i hasła witryny i potwierdza "Przyjmuję Regulamin i Ogólne Warunki korzystania z serwisu www.sladur.com" na formularzu lub w przypadku korzystania z bezpłatnych usług ogólnodostępnych dla publiczności.

PRAWA I OBOWIĄZKISERWISU

SERWIS nie ponosi odpowiedzialności w odniesieniu do usług i ich funkcjonowania, i nie ma obowiązku oraz możliwości technicznych do sprawdzenia wszystkich rejestracji i działań użytkowników.

SERWIS ma prawo do zmiany wygłądu i modyfikacji, zawieszenia lub dodawania nowych usług SERWISU bez wcześniejszego powiadamiania.

SERWIS może zawiesić dostęp UŻYTKOWNIKA, dowolnej części usługi w SERWISIE lub usług powiązanych w każdym czasie bez podania przyczyn, z lub bez powiadomienia i według własnego uznania.

SERWIS może zawiesić dostęp UŻYTKOWNIKAdo którejkolwiek części swoich usług na SERWISIE lub usług związanych w każdym czasie bez podania przyczyn i z/bez powiadomienia według własnego uznania, nawet jeśli UŻYTKOWNIK uiścił jakąkolwiek opłatę, w tym przypadku kwota ta nie podlega zwrotowi.

Aby utrzymywać swoją aktualność SERWIS ma prawo usuwać UŻYTKOWNIKÓW, i wszystkie dane od nich lub o nich w przypadkach nie używania nazwy użytkownika przez okres przekraczający sześć miesięcy.

SERWIS będzie usuwał wiadomości starsze niż 6 miesięcy.

SERWIS może usuwać wiadomości UŻYTKOWNIKÓW przekraczające limit 100 sztuk poczawszy z najstarszych z nich.

SERWIS ma prawo do wysyłania wiadomości reklamowych na e-mail, telefon, ICQ, Skype, adres pocztowy i e-mail.

SERWIS nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam lub reklamowanych stron internetowych wyświetlanych UŻYTKOWNIKOWI w jakiejkolwiek formie by one nie były.

Wszystkie dane, które UŻYTKOWNIK wypełnił własnoręcznie przy rejestracji w SERWISIE, takie jak imię i nazwisko, pseudonim (nick), wek, adres, hobby, miasto, data urodzenia, opis i etc. z wyjątkiem hasła będą dostępne dla innych użytkowników SERWISU. Także, w razie potrzeby mogą być udostępniane innym osóbom fizycznym lub prawnym.

SERWIS nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku możliwości stosowania części lub całości serwisu z powodów technicznych i innych, bez względu na okoliczności, które doprowadziły do tego. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za fizyczne, umysłowe, prawdziwe i wyimaginowane szkody wynikające z jego stosowania - w tym szkody spowodowane przez użytkowników innym użytkownikom lub osóbom trzecim.

SERWIS nie jest odpowiedzialny za działania UŻYTKOWNIKÓW, nawet jeśli korzystali oni z usług SERWISU w sposób dozwolony lub zabroniony zgodnie z Regulaminem i Warunkami Ogólnymi.

SERWIS ma prawo do gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i wykorzystania danych stosowania usługi przez wszystkich użytkowników, które jest wykorzystywane w celu wyeliminowania problemów w systemach komputerowych i informatycznych, w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem do profili użytkowników oraz innych celów, w tym. reklamy.

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

UŻYTKOWNIK zobowiązuje się nie wysyłać zdjęć na których nie widać jego twarzy, a także (jeśli na zdjęciu nie ma go osobiście): zdjęć modelek/li, artystów, gwiazd, zdjęć z podtekstem seksualną, kolaży, zwierząt domowych, karykatur, zdjęć chronionych prawem autorskim i zdjęć grup osób, na których trudno jest określić, która z osób na zdjęciu to UŻYTKOWNIK, zdjęć nie aktualnych, zdjęć na których demonstrowane jest zażywanie narkotyków i innych szkodliwych dla zdrowia i / lub odurzających środków, zdjęć na których widoczna jest broń palna.

UŻYTKOWNIKzezwala na wykorzystywanie przezSERWISjego danych i / lub zdjęć przed osobami trzecimi na terytorium Polski za granicą, jako TWARZ REKLAMOWA serwisu "www.sladur.com"

UŻYTKOWNIK przekazujeSERWISOWI prawo do używania zdjęć i danych , których umieścił lub przekał na stronie internetowej http://www.sladur.com dla tworzenia, promocji, dystrybucji i organizacji produktów, gier i loterii produktów, charakteryzujących się napisem na towarze lub opakowaniu "$ domain .

UŻYTKOWNIK oświadcza i potwierdza, że ma pełne i nieograniczone prawo do wprowadzania zdjęć z celem wystawienia ich na stronie i wykorzystywania ich do celów reklamowych (także posiada zgodę autora zdjęć na to), oraz potwierdza że uregulował w pełni i ostatecznie wszystkie stosunki z autorem zdjęć.Użytkownik jest zobowiązany natychmiast zapłacić do SERWISU karę zadośćuczynienia w potrójnej wysokości kary roszczeniowej skierowanej przeciwko SERWISU (sądowe lub pozasądowe) przez każdą osobę, mającą do tego prawo (w tym ZAIKS) na zdjęcia i inne materiały na stronie. Także, UŻYTKOWNIK bezwarunkowo zgadza się przyjąć odpowiedzialność za publikację w SERWISIE zdjęć i innych materiałów (także we wszystkich innych miejscach, gdzie zostały one opublikowane).

UŻYTKOWNIK oświadcza, że nie będzie dochodził żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, fizyczne, moralne lub ogólne szkody, w tym między innymi do SERWISU, SPRZEDAWCY, właścicieli domeny i znaku "www.sladur.com", zespołu prowadzącego serwis "www.sladur.com", producentów, dystrybutorów i sprzedawców detalicznych produktów charakteryzujących się napisem na towarze lub opakowaniu "$domeną ", który posiadałby by UŻYTKOWNIK.

UŻYTKOWNIK ponosi pełną odpowiedzialność za działania prowadzone przy użyciu nazwy użytkownika i hasła.

UŻYTKOWNIK zobowiązuje się nie wysyłać komercyjnych i innych wiadomości reklamowych do innych użytkowników lub innych osób zewnętrznych, przy użyciu informacji (opis profilu, wiadomości prywatne, itp.), udostępnianych przez SERWIS

UŻYTKOWNIK zobowiązuje się nie kożystać z SERWISU celem tworzenia ankiet, konkursów, zawodów, piramid finansowych, spamu, reklam, rekrutacji oraz wysyłaniem niechcianych wiadomości (handlowych lub innych)

UŻYTKOWNIK jest zobowiązany do wprowadzenia prawdziwych i pełnych wymaganych danych, ponosiąc własną odpowiedzialność przed prawem za wszystkie swoje działania dokonane poprzez usługę SERWISU.

UŻYTKOWNIK zobowiązuje się nie tworzyć fałszywych profili celem wprowadzenia innych użytkowników w błąd co do tożsamości nadawcy lub pochodzenia wiadomości.

UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich praw i przepisów i jest osobiście odpowiedzialny za wszelkie działania lub zaniechania wynikające z korzystania z nazwy użytkownika i hasła.

Przechowywanie nazwy użytkownika i hasła UŻYTKOWNIKA należy do obowiązków użytkownika i odpowiedzialność za bezprawne uzyskanie hasła z powodu zaniedbania jego ochrony, w żaden sposób nie mogą być przeniesione na SERWIS.

UŻYTKOWNIK zobowiązuje się nie publikować lub rozpowszechniać w żaden sposób nieodpowiednich, obraźliwych lub niezgodnych z prawem materiałów lub informacji.

Inne

Warunki Ogólne są wiążące zarówno dla SERWISU, jak również dla jego UŻYTKOWNIKÓW. Obydwie strony tym samym są powiadomione i zgadzają się na ewentualne zmiany w Regulaminie i Ogólnych Warunkach od daty ich publikacji w SERWISIE. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje regularne poinformowanie o zmianach w regulaminie i ogólnych warunkach korzystania z serwisu. Korzystanie z serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie i Ogólnych Warunkach oznacza wyrażenie zgody na te zmiany.

W stosowaniu i interpretacji niniejszego Regulaminu i Warunków Ogólnych obowiązuje ustawodawstwo polskie.

Drukowana wersja tego dokumentu i każda notatka przekazana przez SERWIS w formie elektronicznej, mogą być dopuszczone do postępowania sądowego lub administracyjnego na podstawie lub w odniesieniu do niniejszego Regulaminu i Warunków Ogólnych w ten sam sposób i na takich samych zasadach jak inne dokumenty biznesowe lub zapisy oryginalne sporządzone w formie drukowanej.

UŻYTKOWNIK i SERWIS zgadzają się, że wszelkie działania powstałe z określonego powodu mogą się odbyć w przeciągu 6 miesięcy po wystąpieniu jego przyczyny.

Dane Sladur Ltd

"SLADUR" Ltd.
Siedziba: Trojan, g-k Chernogor 3 vh.V p.1
UIC: 110557949
VAT: BG110557949
MOL: Vladimir Bossev

Bank: UBB
IBAN: BG71UBBS80021026290020
BIC: UBBSBGSF

Email: mail@sladur.com
GSM: 0888 650 022